top of page

Privacy Statement & Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van GJ Decor. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door GJ Decor enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

GJ Decor kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van GJ Decor is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GJ Decor. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cachegeheugen van de browser.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan een pagina van deze website worden uw acties in logbestanden opgeslaan op de webserver. GJ Decor beperkt zich tot de standaard logbestanden. Dit wil zeggen dat de webserver van GJ Decor enkel uw IP, browser (user agent) en het tijdstip opslaat van het bezoek. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. GJ Decor maakt geen individuele analyses van IP adressen.

Veiligheid

Op de website van GJ Decor zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij GJ Decor werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar contact@gjdecor.be.

Gebruik van bekomen informatie

GJ Decor kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven naar uw e-mailadres te sturen. Dit gebeurt enkel met toestemming van de gebruiker, die zich eerst expliciet moet inschrijven voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief van GJ Decor zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om uzelf uit te schrijven van de nieuwsbrief.

Links

De website van GJ Decor bevat links naar andere websites. GJ Decor oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van GJ Decor het Privacy Statement te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzamelt. Het Privacy Statement van de website van GJ Decor heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meldingen en aanpassingen

GJ Decor behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

bottom of page